H. H. SEEDORFSSTRÆDE 3-5 3. SAL, 8000 AARHUS C
Kontakt os: 86126515

Om os

Om os

Neurologiske sygdomme og udredelse

Der er talrige neurologiske sygdomme, men de hyppigste er:
Hovedpine og migræne, epilepsi, slagtilfælde, hjerne- og nerveskader, hukommelses-defekter, parkinson, bevægeforstyrrelser, sclerose, neuropati, kræftsygdomme og betændelses-tilstande i nervesystemet.

Udgangspunktet for korrekt diagnose er en god beskrivelse af symptomerne samt grundig neurologisk undersøgelse.

Supplerende undersøgelser er ofte nødvendige, herunder benyttes blodprøver, rygmarvsvæskeundersøgelse, billeddannende undersøgelse (fx. CT-, MR- eller ultralydsundersøgelse) og neurofysiologiske undersøgelser (fx EEG; hjernesvingninge-undersøgelse), ENG og EMG (nervelednings- og muskelfunktions-undersøgelse) til at be- eller afkræfte mistanke om neurologisk sygdom.

Selv om en undersøgelse ikke altid fører til en diagnose, kan man ofte udelukke alvorlige tilstande. I de fleste tilfælde kan der iværksættes et behandlingsprogram.

Tidsbestilling

Behandles du vederlagsfrit via den offentlige sygesikring, skal du have en henvisning fra din praktiserende læge.

Henvisningen til praktiserende speciallæge forældes efter 6 måneder. En henvisning gælder kun for undersøgelse og behandling af ét problem. En henvisning gælder indtil speciallægen afslutter behandlingsforløbet. Dog kan du som patient maksimalt tilbydes 6 konsultationer (telefon-/e-mail-kontakter tælles med) per henvisning for det samme problem. Derefter skal du bede egen læge sende en ny henvisning.

Ønsker du at anvende din Sundhedsforsikring, skal du have betalingsgaranti fra dit forsikringsselskab inden undersøgelse og behandling.

Der kan bestilles tid til en undersøgelse eller behandling via telefon.

Neurolog Einar Bech har åbent for tidsbestilling mandag-torsdag mellem kl. 8.00 – 10.00 på tlf. 86126515 (bemærk: ingen telefontid på fredage).

I telefontiden er der meget stor belastning af vores telefoner. Vi gør vores allerbedste for at hjælpe flest muligt. Når du kontakter klinikken telefonisk bedes du være så præcis som mulig, således flest mulig patienter kan komme til.

Se vores tilsynsrapport fra Sundhedsstyrelsen kan rekvireres ved forespørgsel.

Telefontider

Mandag
Kl. 8.00-10.00
Tirsdag
Kl. 8.00-10.00
Onsdag
Kl. 8.00-10.00
Torsdag
Kl. 8.00-10.00
Fredag
Lukket

Åbningstider

Mandag
Kl. 8.00-15.00
Tirsdag
Kl. 8.00-15.00
Onsdag
Kl. 8.00-15.00
Torsdag
Kl. 8.00-15.00
Fredag
Lukket

Hvem er vi

Einar Bech

Einar Bech

Speciallæge neurologi, Ph.D.

Einar Bech er f. 1963 Speciallæge i neurologi fra Aarhus Universitetshospital
Lægeuddannelse og Ph.D. fra Aarhus Universitet

Jeg er bredt uddannet inden for det neurologiske speciale
med ansættelser på neurologisk, neurokirurgisk og neurofysiologisk afdeling i Aarhus
samt neurologisk og psykiatrisk afdeling i Aalborg. Desuden efteruddannelse i USA og England.

 MEDLEM AF

 • EFNS (European federation of neurological Society)
 • AAN (American Academy of Neurology)
 • DNS (dansk neurologisk selskab)
 • DNO (danske nervelægers organisation)
 • Lægeforeningen og foreningen af praktiserende speciallæger

FORSKNING OG UDVIKLING

Jeg har forsket i neurologi (neuroimmunologi om MS og nervebetændelse) og har fået publiceret artikler i flere velansete neurologiske tidsskrifter.
Ph.D-afhandling om nervebetændelse 1999, Århus Universitet.
Se evt. PubMed.

TIDLIGERE OG AKTUELT UDVALGSARBEJDE

 • Dansk Neurologisk Selskab, udvalget for neurologiens fremtid.
 • European Federation of Neurological Societies, Scientific Board of Neuroimmunology.
 • Skleroseforeningen, tidligere amtsformand og medlem af Sundhedsudvalget.
 • Bestyrelsesmedlem i DNO (Danske Nervelægers Organisation)
Læs mere →
Tanne Bech

Tanne Bech

Praksisassistent (lægestuderende)
Kristine Aarup

Kristine Aarup

Praksisassistent (lægestuderende)
Laura Westh Stenbro

Laura Westh Stenbro

Praksisassistent (lægestuderende)

Mille Svenstrup Jensen

Praksisassistent (lægestuderende)

Lægevejen

EMAILKONSULTATION

Du kan logge på med personlig kode (se * herunder):
Du bliver bedt om en éngangskode, som kommer på din mail.
ELLER med MitID: Du bliver logget på Sundhed.dk. Tryk OK for at komme videre til Lægevejen.

Hvis du allerede har en kode i forvejen, skal du oprette neuroklinik-aarhus som din speciallæge. 

Der er følgende valgmuligheder for e-Konsultationer :

    - POST (Emailkonsultation).
      OBS. Emailkonsultation må ikke anvendes til akutte forespørgsler - da de først ses og besvares med flere dages varsel.

    - RECEPTFORNYELSE: Du kan bestille medicin ved henvendelse 
    

*) Du kan få brugernavn i klinikken, eller du kan oprette dig selv på Lægevejen (klik på "ny bruger" nederst til højre på siden).
Hvis du har glemt dit brugernavn/adgangskode, kan du bestille nyt på Lægevejen.

Vi tilbyder

Konsultationer
E-mail konsultationer
Sundhedsforsikrings konsultationer
Tele-konsultationer via Confrere.com

Priser

SYGESIKRINGSGRUPPE 1
Hvis du er medlem af den offentlige sygesikrings gruppe 1, er behandlingen gratis for dig. Behandling kræver henvisning fra din praktiserende læge.

SYGESIKRINGSGRUPPE 2
Hvis du er medlem af den offentlige sygesikrings gruppe 2, skal du alligevel have din praktiserende læge til at skrive en henvisning, hvis denne er relevant vil du blive behandlet som gruppe 1 sygesikringspatienter uden egenbetaling.

PRIVATE SUNDHEDSFORSIKRINGER 
Klinikken har aftale med de fleste danske forsikringsselskaber med tilbud om speciallægeundersøgelse. Du skal inden fremmøde have godkendelse til konsultation i klinikken via forsikringsselskabet, det kan vi måske hjælpe dig med. 

PRIVATE PATIENTER
Klinikken behandler ikke private patienter.

SPECIALLÆGEERKLÆRINGER 
Klinikken udfører ikke speciallægeerklæringer ej heller for hverken for private patienter / offentlige myndigheder / forsikringer.

UDEBLIVELSER
Udebliver du uden relevant afbud minimum 24 timer før planlagt konsultation, opkræves udeblivelsesgebyr på 250 kr, og dit forløb vil i de fleste tilfælde blive afsluttet tilbage til henvisende læge. 

 

Ydelse Pris
Udeblivelsesgebyr 250 kr
Kørekortsattest 1500 kr + moms

Information

NEUROLOGENS SPECIALE
Som specialist i neurologi er jeg uddannet til at undersøge og diagnosticere samt behandle og rådgive om medfødte og erhvervede sygdomme i hjerne, rygmarv, nerverødder og muskler.

Mange neurologiske sygdomme kræver regelmæssig lægelig opfølgning med henblik på optimal behandling, genoptræning og sociale foranstaltninger.

HYPPIGE NEUROLOGISKE SYGDOMME
Der er talrige neurologiske sygdomme, men de hyppigste er:
Hovedpine og migræne, epilepsi, slagtilfælde, hjerne- og nerveskader, hukommelses-defekter, parkinson, bevægeforstyrrelser, sclerose, neuropati, kræftsygdomme og betændelses-tilstande i nervesystemet.

HVORDAN STILLER NEUROLOGEN DIAGNOSER
Udgangspunktet for korrekt diagnose er en god beskrivelse af symptomerne samt grundig neurologisk undersøgelse.

Supplerende undersøgelser er ofte nødvendige, herunder benyttes blodprøver, rygmarvsvæskeundersøgelse, billeddannende undersøgelse (fx. CT-, MR- eller ultralydsundersøgelse) og neurofysiologiske undersøgelser (fx EEG; hjernesvingninge-undersøgelse), ENG og EMG (nervelednings- og muskelfunktions-undersøgelse) til at be- eller afkræfte mistanke om neurologisk sygdom.

Selv om en undersøgelse ikke altid fører til en diagnose, kan man ofte udelukke alvorlige tilstande. I de fleste tilfælde kan der iværksættes et behandlingsprogram.

 

Inden du møder hos neurologen, specielt første gang, er det en god idé at gøre et par forberedelser:

 • Tænk over, hvilke symptomer, det vil sige sygdomstegn, du har, så du kan beskrive dem så præcist som muligt for lægen.
 • Hvis du tager medicin, så medbring en liste over, hvad du tager.
 • Har du tidligere været til undersøgelser som MR-scanning eller røntgen, så medbring om muligt resultaterne.
 • Endelig bedes du huske dit sundhedskort, som tidligere blev kaldt et sygesikringsbevis.
 • Vi beder om en samtykkeerklæring, som kan udfyldes i ventetiden enten hjemmefra eller i klinikken. Find dem her

Hver gang du kommer til konsultation, skal du medbringe dit sundhedskort.

Du skal også medbringe en liste over den medicin, som du tager for tiden.

Når du ankommer, bliver du registreret hos sekretæren. Når du kommer ind til speciallægen, taler I om din sygdom og dine symptomer (sygdomstegn). Afhængigt af, hvad du fejler, vil lægen undersøge dig. Det kan være, at du skal have noget af tøjet af, måske skal du ned at ligge på en briks til undersøgelsen. Det hele munder ud i en plan for udredning og eventuelt behandling af din sygdom.

Det kan imidlertid være, at neurologen henviser dig til yderligere undersøgelse først, for eksempel blodprøve, røntgen eller forskellige typer af scanning. Når resultatet af disse undersøgelser foreligger, får du en ny opfølgende og uddybende konsultation, hvor I taler om resultaterne og en plan for din behandling. Regn med min. 30 minutter til konsultation i klinikken første gang.

Inden du forlader klinikken efter en undersøgelse, får du en ny tid, med mindre din behandling er afsluttet.
Hvis du har flere samtidige sygdomme, som neurologen skal undersøge, skal du have én henvisning for hver sygdom, så vi kan sætte tid af til at se på sygdommene hver især. Du kan selvfølgelig få to tider i forlængelse af hinanden, så du ikke skal gå to gange. 

Det er vigtigt, at du møder på klinikken, så du er klar til din konsultation på det aftalte tidspunkt. På den måde kan speciallægen bruge den afsatte tid sammen med netop dig, så du får den bedste behandling.

Kommer du for sent, opstår der forsinkelser til gene for andre patienter. Derfor risikerer du, hvis du kommer for sent, at miste dagens konsultation og blive henvist til at bestille en ny tid.

Tilsvarende lægger vi vægt på at holde tiden og anstrenger sig for at gøre det. Alligevel forekommer forsinkelser, fordi en konsultation uventet kan trække ud.

Selv om du møder til tiden, kan du derfor risikere en vis ventetid. Det er ikke udtryk for mangel for respekt for din tid men for, at den menneskelige faktor på klinikken giver en vis uforudsigelighed.

Vi håber på din forståelse for dette.

Hvis du udebliver fra en konsultation eller melder afbud mindre end 24 timer inden en konsultation, kan vi opkræve et gebyr på 250 kroner.

Som patient kan du klage over behandling i det offentlige sundhedsvæsen, herunder behandling hos speciallægen. Patientombuddet er den instans, der behandler klagerne.

Du kan klage til Patientombuddet over sundhedsfaglig behandling, og du kan klage, hvis du mener, at du som patient har fået tilsidesat dine rettigheder.

Hvis du vil klage, skal du udfylde et klageskema. Det kan gøres digitalt på hjemmesiden Patientombuddet.dk, idet du skal logge ind med NemID. Den fællesoffentlige portal, Borger.dk, vejleder ligeledes i patientklager og linker over til det relevante skema.

Du kan også klage ved at sende et udfyldt skema med posten. Skemaet kan downloades på Patientombuddets hjemmeside, det skal udfyldes på pc eller i hånden samt skrives under, inden det sendes.

Her er Patientombuddets kontaktdata:
Patientombuddet
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Telefon 72 28 66 00
Mail pob@patientombuddet.dk

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal klage, kan du altid henvende dig til Patientombuddet.

På siden her samler vi link, der er nyttige for dig som neurologisk patient.

Hvert link åbner i et nyt vindue.

NEUROLOGI

Lægehåndbogen - neurologi: www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/neurologi/patientinformation/

HOVEDPINE/MIGRÆNE

Migræne- og hovedpineforeningen: www.hovedpineforeningen.dk

Horton hovedpineforeningen: www.hortonforeningen.dk

Migrænikerforbundet: www.migraeniker.dk

For hovedpinepatienter er det en god ide at registrere anfaldstyper og hyppighed i smartphone/tablet med minhovedpine.dk, eller på papir med Hovedpinekalender / Hovedpinedagbog


BEVÆGEFORSTYRRELSER

Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser: www.danmodis.dk
 
Parkinsonforeningen: www.parkinson.dk

Privatlivspolitik

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi i klinikken en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan klinikken behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
”Neurolog Einar Bech” indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop din udredning og behandling):

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.). I det omfang det har relevans for forløbet kan etnisk oprindelse, religiøse forhold samt seksuelle forhold også journalføres.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig.
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv..
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier.
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
 • Indberetning til relevante kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Afregningsformål.
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:
  • Dokumentationspligt.
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Frivillighed
Når klinikken indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give mig/os personoplysningerne vil være, at jeg/vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger.
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra klinikken. 

Opbevaringsperiode
Klinikken opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Klinikken har i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg/vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte klinikken

 

For henvisende instans

Kontakt os enten pr telefon 69150208, eller send fax 86126551, eller via sikker mail. Så kalder vi efter aftale patienten ind til konsultation.

Hvis du som praktiserende læge har brug for at konferere en konkret patients neurologiske problemstilling, taler Einar Bech gerne med dig. 

Telefonisk rådgivning til praktiserende læge er tænkt som en mulighed for at et kollegialt råd og dermed undgå en henvisning  og derfor ikke et forum for at opnå hurtig tid til din patient. 

Du kan:

 • Sende en EDI som  Haste korrespondance til klinikken, opgiv din patients CPR nr. og dit ”bagom” telefonnummer
 • Ringe på vores ”bagom” nr. 69150208 og til sekretær angive din patients cpr nr. samt dit bagom telefonnummer. Så bliver du ringet op samme dag.

Hvis du har en patient, som du ønsker set akut eller subakut, kontakt da den lokale neurologisk afdeling for en fremskyndet tid.

Hvis en patient henvises med mere end én problemstilling, skal du sende en henvisning for hver problemstilling.
 

Hvis en 12-mandsforening ønsker, at Einar Bech skal deltage i et møde i foreningen og fortælle om et Neurologisk emne, drøfte samarbejde eller lignende, gør han det gerne.

Patientvejledninger.

UNDER OPBYGNING ---- Herunder finder du spørgeskemaer der med fordel printes, udfyldes og medbringes inden din konsultation.

Find vej

Speciallægeklinikken er beliggende i Aarhus City
Adressen er Hans Hartvig Seedorfstræde 3-5. 3 sal
8000 Aarhus C.


ADGANGSFORHOLD
Der er direkte adgang fra gadeniveau og herfra trappe eller elevator til tredje sal. Elevatordørens bredde er 72 cm. Bemærk udlejer ønsker ikke rullende materiel i elevatoren.


TRANSPORT OG PARKERING
Der er ca. 5 min gang fra hovedbanegården og busstation og bybus til hoveddøren. Der er gode parkeringsforhold med betalingsparkeringshus nabobygning nr 7 eller i kort gangafstand fra klinikken, desuden betalingsparkering Sallings parkeringshus i Østergade.